Indian Institutions and Their Founders

Arya Samaj – Swami Dayanand Saraswathi
Athmiya Sabha – Raja Ram Mohan Roy
Bhoodan Movement – Vinoba Bhava
Brahma Samaj – Raja Ram Mohan Roy
Buddhism – Gouthama Buddha
Deccan Education Society – G.G.Agarkar, M.G.Ranade, V.G.Gibhongar
Dharma Sabha – Radhakanthadev
Indian Brahma Samaj – Keshav Chandra Sen
Jainism – Vardhamana Mahavira
Manavadharma Sabha – Durgaram Manjaram
Prarthana Samaj – Athmaram Pandurang
Pune Sewa Sadan – Smt.Remabhai Ranade, G.K.Devdhar
Ramakrishna Mission – Swami Vivekananda
Sadharan Brahma Samaj – Shivananda Sashtri, Anand Mohan Bose
Servants of India Society – Gopalakrishna Gokhale
Sewa Sadan – Bahuramji M.Malabari
Sewa Samithi – H.N.Kunsru
Sikkism – Guru Nanak
Social Service League – N.M.Joshi
Thathwabodhini Sabha – Debendranatha Tagore
Theosophical Society – Madam H.P.Blavadski, Col.H.L.Olkott

No comments:

Post a Comment